Duševné vlastníctvo / IT

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo najmä vo veciach ochranných známok, dizajnov, know-how, domén a autorského práva, vrátane otázok vývoja, implementácie, licencovania a údržby softvéru. Moje poradenstvo taktiež zahŕňa aj ochranu klientov pred nekalosúťažným konaním ich konkurentov, ktorého sa môžu dopúšťať pri porušovaní práv duševného vlastníctva mojich klientov.

Vybrané projekty z oblasti duševného vlastníctva a IT, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ak máte záujem o službu IP Scan (audit duševného vlastníctva malých a stredných podnikov s 90 % náhradou výdavkov z fondu EÚ), prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ak máte záujem o zápis národnej (SK) ochrannej známky, prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ak máte záujem o zápis ochrannej známky EÚ, prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ak už máte zapísanú ochrannú známku, v prípade záujmu si prečítajte článok o jej ochrane a uplatňovaní vašich práv vyplývajúcich z nej - TU.

Ak máte záujem o zápis národného (SK) dizajnu alebo zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD), prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Dohoda o mlčanlivosti

Poskytujete alebo plánujte poskytovať svojmu obchodnému partnerovi dôverné informácie? Chráňte si svoje obchodné tajomstvo či know-how. Pomôžem vám správne nastaviť spôsoby, ktorými bude môcť váš obchodný partner nakladať s poskytnutými informáciami.

Zmluva o dielo

Vyvíjate alebo objednávate softvér, webstránku alebo iné komplexné autorské dielo? Predíďte zbytočným komplikáciám, nedorozumeniam či konfliktom počas tvorby autorského diela, ale aj po jeho dodaní. Pripravím vám zrozumiteľnú a praktickú zmluvu, na základe ktorej budú obe strany jasne vedieť čo, kedy a ako sa má stať.

Licenčná zmluva

Chcete predávať svoj softvér, grafiku, videá či fotky a zároveň mať ošetrenú ochranu vašich autorských práv? Dobre nastavená licenčná zmluva vám ušetrí veľa nervov a prostriedkov, ak by váš klient použil vaše dielo inak, ako ste si pôvodne predstavovali. Pomôžem vám s prípravou takejto zmluvy, v ktorej bude jednoznačne stanovené ako a kde sa (ne)môže vaše dielo použiť.

Servisná zmluva

Po dodaní softvéru je potrebné riešiť jeho údržbu. Riešenie tejto otázky má na starosti servisná zmluva, ktorú však občas podnikatelia pozabudnú uzavrieť. Servisnú zmluvu treba správne nastaviť, aby reflektovala požiadavky na údržbu konkrétneho softvéru. Inak je zmluva v praxi nepoužiteľná a jej plnenie nebude viesť k spokojnosti ani jednej strany.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomožem v oblasti duševného vlastníctva a IT

  • poradenstvo ohľadne poskytovania služieb PaaS a SaaS
  • úprava vzťahov s IT pracovníkmi
  • nastavenie vzťahov medzi tvorcom softvéru a jeho distribútormi
  • nastavenie vzťahov medzi stranami pri spoločnom vývoji softvéru alebo technológie
  • poradenstvo ohľadne doménových mien
  • poradenstvo v oblasti nekalej súťaže vrátane ochrany obchodného mena či obchodného tajomstva
  • asistencia alebo zastupovanie v sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva

Vybrali ste si? Alebo ešte nie a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law