Duševné vlastníctvo / IT

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo najmä vo veciach ochranných známok, know-how, domén a autorského práva, vrátane otázok vývoja, implementácie, licencovania a údržby softvéru. Moje poradenstvo taktiež zahŕňa aj ochranu klientov pred nekalosúťažným konaním ich konkurentov, ktorého sa môžu dopúšťať pri porušovaní práv duševného vlastníctva mojich klientov.

Vybrané projekty z oblasti duševného vlastníctva a IT, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Právny audit duševného vlastníctva

Podnikatelia až príliž často podceňujú ochranu svojich autorských diel, know-how alebo iného duševného vlastníctva a hasia až vzniknuté problémy či spory. Týmto nepríjemnostiam sa však dá predísť. Aj v právnom živote platí, že prevencia je lacnejšia ako liečba.

Registrácia ochrannej známky

Vybudovať značku stojí veľa úsilia, či už ide o meno vašej spoločnosti alebo označenie vášho výrobku alebo služby. Chráňte si svoju značku prostredníctvom ochrannej známky, aby z vašej tvrdej práce neprofitovali vaši konkurenti.

Dohoda o mlčanlivosti

Poskytujete alebo plánujte poskytovať svojmu obchodnému partnerovi dôverné informácie? Chráňte si svoje obchodné tajomstvo či know-how. Pomôžem Vám správne nastaviť spôsoby, ktorými bude môcť váš obchodný partner nakladať s poskytnutými informáciami.

Zmluva o dielo

Vyvíjate alebo objednávate softvér, webstránku alebo iné komplexné autorské dielo? Predíďte zbytočným komplikáciám, nedorozumeniam či konfliktom počas tvorby autorského diela, ale aj po jeho dodaní. Pripravím vám zrozumiteľnú a praktickú zmluvu, na základe ktorej budú obe strany jasne vedieť čo, kedy a ako sa má stať.

Licenčná zmluva

Chcete predávať svoj softvér, grafiku, videá či fotky a zároveň mať ošetrenú ochranu vašich autorských práv? Dobre nastavená licenčná zmluva vám ušetrí veľa nervov a prostriedkov, ak by váš klient použil vaše dielo inak, ako ste si pôvodne predstavovali. Pomôžem vám s prípravou takejto zmluvy, v ktorej bude jednoznačne stanovené ako a kde sa (ne)môže vaše dielo použiť.

Servisná zmluva

Po dodaní softvéru je potrebné riešiť jeho údržbu. Riešenie tejto otázky má na starosti servisná zmluva, ktorú však občas podnikatelia pozabudnú uzavrieť. Servisnú zmluvu treba správne nastaviť, aby reflektovala požiadavky na údržbu konkrétneho softvéru. Inak je zmluva v praxi nepoužiteľná a jej plnenie nebude viesť k spokojnosti ani jednej strany.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomožem v oblasti duševného vlastníctva a IT

  • poradenstvo ohľadne poskytovania služieb PaaS a SaaS
  • úprava vzťahov s IT pracovníkmi
  • nastavenie vzťahov medzi tvorcom softvéru a jeho distribútormi
  • nastavenie vzťahov medzi stranami pri spoločnom vývoji softvéru alebo technológie
  • poradenstvo ohľadne doménových mien
  • poradenstvo v oblasti nekalej súťaže vrátane ochrany obchodného mena či obchodného tajomstva
  • asistencia alebo zastupovanie v sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva

Vybrali ste si? Rezervujte si svoju úvodnú konzultáciu

Telefonická konzultácia ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne vašej právnej záležitosti.

P. S.: Ak by sme sa aj nedohodli na spolupráci po úvodnej konzultácii, budete po nej o krok bližšie k vyriešeniu vašej záležitosti.

Alebo ste si ešte nevybrali a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law

Newsletter - aby ste ostali v obraze

Raz za čas posielam newsletter (občasník) s právnymi novinkami a zaujímavosťami relevantnými pre podnikanie. V prípade záujmu sa neváhajte prihlásiť na jeho odber.