Bio

  • som advokátom s relevantnými skúsenosťami z viacerých významných advokátskych kancelárií, ktoré sa pravidelne umiestňujú v TOP 10 na Slovensku vo svojich kategóriách podľa medializovaných rebríčkov advokátskych kancelárií
  • som taktiež registrovaným zástupcom pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a akreditovaným poskytovateľom služby IP Scan spolufinancovanej z fondu EÚ
  • poskytoval som právne poradenstvo podnikateľom všetkých veľkostí - počnúc od freelancerov, cez malé a stredné podniky, až po viaceré popredné národné či zahraničné spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu
  • zúčastnil som sa viacerých IT projektov, realitných projektov a koncernových reorganizácií vrátane zlúčení a rozdelení spoločností. Taktiež som sa podieľal na mnohých právnych previerkach spoločností, ako aj na realizácií samotných transakcií, či už na strane predávajúcich alebo kupujúcich
  • viac informácií o mne nájdete na LinkedIn

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2010)

Jazykové znalosti

Slovenčina, angličtina

Máte na mňa otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law