Adresa sídla

Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovensko

Prosím, termín osobného stretnutia svopred dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

E-mail

robert@petran.law

Telefón

Identifikačné údaje

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7660, IČO: 51 257 858

Prvá právna pomoc pre podnikateľov

Pokiaľ potrebujete zakladné právne usmernenie ohľadne možností riešenia napr. vzťahov či určitej situácie vo vašej firme alebo obchodného sporu vo vašom podnikaní, ponúkam vám možnosť 30 minútovej konzultácie za 24,- EUR. Konzultácia prebehne telefonicky alebo prostredníctvom videohovoru, podľa vášho výberu. Ak by sme sa na základe konzultácie dohodli na ďalšej spolupráci, cena konzultácie bude odpočítaná z odmeny za právne služby poskytnuté v rámci dohodnutej spolupráce.

Telefonická konzultácia ...

Nižšie si môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo videohovor

Nižšie si môžete rezervovať online konzultáciu ohľadne vašej právnej záležitosti.