Adresa sídla

Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovensko

Prosím, termín osobného stretnutia svopred dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

E-mail

robert@petran.law

Telefón

Identifikačné údaje

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7660, IČO: 51 257 858

Svoju úvodnú konzultáciu si môžete aj ihneď rezervovať ...

Telefonická konzultácia ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne vašej právnej záležitosti.

P. S.: Ak by sme sa aj nedohodli na spolupráci po úvodnej konzultácii, budete po nej o krok bližšie k vyriešeniu vašej záležitosti.