Adresa sídla

Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovensko

Prosím, termín osobného stretnutia svopred dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

E-mail

robert@petran.law

Telefón

Identifikačné údaje

Advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7660, IČO: 51 257 858