Ostatné korporátne záležitosti

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pre každú fázu života obchodnej spoločnosti, od výberu vhodnej právnej formy a predmetov činnosti, cez jej založenie, úpravu vnútorných pomerov, zmeny v spoločnosti, až po zrušenie a zánik.

Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO), prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ak máte záujem o vykonanie zmien vo vašej existujúcej SRO, prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ak máte záujem o zrušenie a výmaz vašej nezadĺženej SRO z obchodného registra, prosím, pozrite si moju ponuku TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Zmluva o výkone funkcie konateľa v SRO

Nastavte si správne vzťahy medzi SRO a jej štatutárnym orgánom tak, aby sa ani jedna strana nevystavovala zbytočným rizikám a nezanedbávala žiadne svoje povinnosti. Napríklad, vedeli ste, že ak medzi SRO a konateľom nie je písomne dohodnutá otázka jeho odmeňovania, konateľ má právo na obvyklú odplatu, pričom zákon stanovuje len základné pravidlá spôsobu jej výpočtu?

Dohoda spoločníkov / Akcionárska zmluva

Nie vždy je postačujúce, keď vzťahy medzi spoločníkmi / akcionármi upravujú iba strohé zakladateľské dokumenty. Najmä zakladatelia spoločností často svorne tvrdia, že prípadné nezhody prekonajú diskusiou a dohodou. V mojej praxi som sa už veľakrát stretol s opakom. Pomôžem vám správne nastaviť vzťahy s ostatnými spoločníkmi, aby ste vzájomné nezhody nemuseli riešiť až súdnou cestou.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomôžem v oblasti korporátnych záležitostí

 • založenie aj inej formy spoločnosti ako SRO a jej zápis do obchodného registra
 • získavanie podnikateľských oprávnení
 • zmeny zakladateľských dokumentov a stanov
 • zmeny štatutárnych orgánov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • príprava dokumentácie súvisiacej s konaním valného zhromaždenia
 • úprava vzťahov medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov 
 • úprava vzťahov medzi spoločnosťami v rámci holdingu
 • poradenstvo v oblasti spoločných podnikov (joint ventures)
 • poradenstvo v situáciách úpadku, hroziaceho úpadku alebo iných ťažkostí spoločnosti
 • zrušenie, likvidácia a výmaz spoločnosti z obchodného registra

Vybrali ste si? Alebo ešte nie a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law