Likvidácia SRO

Potrebujete zlikvidovať a vymazať z obchodného registra vašu neaktívnu spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO), ktorú už nepotrebujete? Obráťte sa na mňa a pomôžem vám ju zákonne zlikvidovať, aby vás už ďalej administratívne a finančne nezaťažovala. Jej vstup do likvidácie ešte v roku 2024 je jedným zo spôsobov vyhnutia sa plateniu daňovej licencie (t.j. minimálnej dani z príjmov právnickej osobyza rok 2024 a následne za celé obdobie trvania likvidácie.

Táto ponuka vrátane fixnej odmeny platí, ak vaša SRO nemá dlhy.

Zlikvidujte svoju SRO zákonným spôsobom. Nezbavujte sa jej pokútnymi spôsobmi, napr. prevodom na tzv. bieleho koňa, a vyhnite sa naplneniu znakov skutkovej podstaty a spáchaniu trestného činu „Nekalá likvidácia" podľa § 251b Trestného zákona. Taktiež predaj vašej SRO neznámej osobe je spojené s rizikom, že vaša SRO sa použije na nekalé účely a vás môže policajt začať predvolávať na výsluchy ohľadne vašej prípadnej účasti na (resp. vedomosti o) aktivitách vašej bývalej SRO - nič príjemné.

Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré záležitosti budete mať na starosti vy počas likvidácie SRO:

 • zabezpečiť podpísanie dokumentácie potrebnej na likvidáciu SRO, ktorej návrh vám pošlem;
 • zabezpečiť zloženie preddavku na likvidáciu vo výške 1.500,- EUR do úschovy u notára. Preddavok vám notár vydá po uplynutí 30 dní od výmazu SRO z obchodného registra;
 • zabezpečiť vyhotovenie 2 mimoriadnych účtovných závierok v procese likvidácie SRO a ich uloženie do registra účtovných závierok;
 • zabezpečiť podanie oznámenia o vstupe do likvidácie správcovi dane (v prípade potreby aj sociálnej či zdravotnej poisťovni) a následne aj žiadosti o zrušenie registrácie k príslušnej dani; a
 • zabezpečiť vyhotovenie a podanie potrebných daňových priznaní správcovi dane v procese likvidácie SRO.

Postup likvidácie SRO

 1. Vyplňte svoj e-mail a odošlite nižšie uvedený nezáväzný kontaktný formulár
 2. Obdržíte stručný dotazník na vyplnenie základných údajov potrebných k likvidácii SRO
 3. Vami vyplnený dotazník si prejdem a po vzájomnom odsúhlasení našej spolupráce obdržíte faktúru vo výške 400,- EUR
 4. Po úhrade faktúry pripravím návrh štandardnej dokumentácie k zrušeniu SRO s likvidáciou, ktorý vám pošlem na podpis
 5. Po e-mailovom doručení skenov podpísanej dokumentácie a notárskej zápisnice o zložení preddavku na likvidáciu zabezpečím zápis vás ako likvidátora do obchodného registra
 6. Počas celého procesu likvidácie SRO zabezpečím včasné zverejnenie potrebných oznámení v obchodnom vestníku a uloženie potrebných dokumentov v zbierke listín
 7. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (minimálne 6 mesiacov od zverejnenia oznámenia o vstupe SRO do likvidácie v obchodnom vestníku) pripravím návrh zvyšnej dokumentácie potrebnej k ukončeniu likvidácie SRO, ktorý vám pošlem na podpis
 8. Po e-mailovom doručení skenov podpísanej zvyšnej dokumentácie zabezpečím podanie návrhu na výmaz SRO z obchodného registra
 9. Vaša SRO zanikne ku dňu výmazu z obchodného registra; o vykonaní výmazu vás, samozrejme, budem ihneď informovať

Nezáväzný kontaktný formulár

„Uvažujem o likvidácii svojej SRO. Prosím, pošlite mi dotazník.“

Benefity

 • Bez potreby nášho osobného stretnutia
 • Súdny poplatok vo výške 50,- EUR zahrnutý vo fixnej odmene
 • Súvisiace právne poradenstvo počas celého procesu likvidácie SRO zahrnuté vo fixnej odmene

Cenník

1. Fixná odmena za likvidáciu SRO ... 400,- EUR vrátane súdneho poplatku vo výške 50,- EUR (časovo limitovaná ponuka do 30.06.2024)
Vaše dodatočné náklady pri likvidácii SRO budú spočívať v nákladoch potrebných na zabezpečenie záležitostí, ktoré budete mať na starosti vy počas likvidácie SRO (viď vyššie).

Koľko približne trvá proces likvidácie a výmazu SRO z obchodného registra?

7 mesiacov, ak SRO ku dňu skončenia likvidácie nebude mať daňový nedoplatok alebo sa u nej nebude vykonávať daňová kontrola

Inak minimálne 13 mesiacov, resp. kým nebude daňová kontrola ukončená

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law