Likvidácia SRO

Potrebujete zlikvidovať a vymazať z obchodného registra vašu neaktívnu spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO), ktorú už nepotrebujete? Obráťte sa na mňa a pomôžem vám ju zákonne zlikvidovať, aby vás už ďalej administratívne a finančne nezaťažovala.

Táto ponuka vrátane fixnej odmeny platí, ak vaša SRO nemá dlhy.

Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré záležitosti budete mať na starosti vy počas likvidácie SRO:

 • zabezpečiť podpísanie dokumentácie potrebnej na likvidáciu SRO, ktorej návrh vám pošlem;
 • zabezpečiť zloženie preddavku na likvidáciu vo výške 1.500,- EUR do úschovy u notára. Preddavok vám notár vydá po uplynutí 30 dní od výmazu SRO z obchodného registra;
 • zabezpečiť vyhotovenie 2 mimoriadnych účtovných závierok v procese likvidácie SRO;
 • zabezpečiť podanie oznámenia o vstupe do likvidácie správcovi dane (v prípade potreby aj sociálnej či zdravotnej poisťovni) a následne aj žiadosti o zrušenie registrácie k príslušnej dani; a
 • zabezpečiť podanie potrebných daňových priznaní správcovi dane v procese likvidácie SRO.

Postup likvidácie SRO

 1. Vyplňte svoj e-mail a odošlite nižšie uvedenú nezáväznú objednávku na likvidáciu SRO
 2. Po odoslaní objednávky bude nasledovať krátky videohovor (požiadavka AML legislatívy)
 3. Ak po našom videohovore budete súhlasiť so začatím procesu likvidácie SRO, obdržíte faktúru vo výške 550,- EUR
 4. Po úhrade faktúry pripravím návrh štandardnej dokumentácie k zrušeniu SRO s likvidáciou, ktorý vám pošlem na podpis
 5. Po e-mailovom doručení skenov podpísanej dokumentácie a notárskej zápisnice o zložení preddavku na likvidáciu zabezpečím zápis vás ako likvidátora do obchodného registra
 6. Počas celého procesu likvidácie SRO zabezpečím včasné zverejnenie potrebných oznámení v obchodnom vestníku a uloženie potrebných dokumentov v zbierke listín
 7. Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (minimálne 6 mesiacov od zverejnenia oznámenia o vstupe SRO do likvidácie v obchodnom vestníku) pripravím návrh zvyšnej dokumentácie potrebnej k ukončeniu likvidácie SRO, ktorý vám pošlem na podpis
 8. Po e-mailovom doručení skenov podpísanej zvyšnej dokumentácie zabezpečím podanie návrhu na výmaz SRO z obchodného registra
 9. Vaša SRO zanikne ku dňu výmazu z obchodného registra

Nezáväzný objednávkový formulár

„Chcem zlikvidovať svoju SRO. Prosím, kontaktujte ma.“

Benefity

 • Bez potreby nášho osobného stretnutia
 • Súdny poplatok vo výške 33,- EUR zahrnutý vo fixnej odmene
 • Súvisiace právne poradenstvo počas celého procesu likvidácie SRO zahrnuté vo fixnej odmene

Cenník

1. Fixná odmena za likvidáciu SRO ... 550,- EUR (zahŕňa súdny poplatok vo výške 33,- EUR)
Vaše dodatočné náklady pri likvidácii SRO budú spočívať v nákladoch potrebných na zabezpečenie záležitostí, ktoré budete mať na starosti vy počas likvidácie SRO (viď vyššie).

Koľko približne trvá proces likvidácie a výmazu SRO z obchodného registra?

7 mesiacov, ak SRO ku dňu skončenia likvidácie nebude mať daňový nedoplatok alebo sa u nej nebude vykonávať daňová kontrola

Inak minimálne 13 mesiacov, resp. kým nebude daňová kontrola ukončená

Často kladené otázky

Vykonávate likvidácie aj SRO so sídlom mimo Bratislavského kraja?

Samozrejme. Všetky potrebné podania podávam elektronicky. Preto je úplne jedno, že ktorý registrový súd bude príslušný na konanie pri likvidácii vašej SRO.

Prečo potrebujeme absolvovať videohovor?

Aby som mohol overiť vašu identifikáciu (totožnosť), buď sa stretneme osobne alebo absolvujeme krátky videohovor. Ide o požiadavku vyplývajúcu z AML legislatívy (boj proti praniu špinavých peňazí).

Máte na mňa ďalšie otázky? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law