Menej obvyklé druhy ochranných známok

Svoju značku, či už ide o meno vašej spoločnosti alebo označenie vášho výrobku alebo služby, si môžete ochrániť aj prostredníctvom iných ako slovných alebo obrazových ochranných známok.

Ak už máte zapísanú ochrannú známku, v prípade záujmu si prečítajte článok o jej ochrane a uplatňovaní vašich práv vyplývajúcich z nej - TU.

Priestorová ochranná známka

Priestorová ochranná známka je tvorená alebo jej súčasťou je trojrozmerný tvar. Môže zahŕňať napr. nádobu, obal, samotný výrobok alebo jeho vonkajší vzhľad.

OZ EÚ č. 018483097

OZ EÚ č. 018715582

OZ EÚ č. 018382437

Pozičná ochranná známka

Pozičná ochranná známka vyjadruje špecifický spôsob, ktorým je ochranná známka umiestnená alebo pripevnená na výrobok.

OZ EÚ č. 018525213

OZ EÚ č. 018854482

OZ EÚ č. 018969626

Ochranná známka vzoru

Ochranná známka vzoru sa skladá výlučne zo súboru prvkov, ktoré sa pravidelne opakujú.

OZ EÚ č. 017980346

OZ EÚ č. 018417948

OZ EÚ č. 018641422

Farebná ochranná známka

Farebná ochranná známka je buď len jedna farba alebo kombinácia farieb (bez obrysov).

OZ EÚ č. 018658297 (Orange)

OZ EÚ č. 018178473 (BMW)

OZ EÚ č. 018124276 (mBank)

Zvuková ochranná známka

Zvuková ochranná známka pozostáva výlučne zo zvuku alebo kombinácie zvukov.

OZ EÚ č. 001040955 (Nokia Corporation)

OZ EÚ č. 008655433 (Olympus Corporation)

OZ EÚ č. 003661907 (McDonald's)

Vyjadrenie zvukovej ochrannej známky je možné podať aj vo formáte MP3.

Pohybová ochranná známka

Pohybová ochranná známka je tvorená alebo jej súčasťou je pohyb alebo zmena pozície prvkov ochrannej známky.

OZ EÚ č. 018123435

OZ EÚ č. 016120561

OZ EÚ č. 018831774

Vyjadrenie pohybovej ochrannej známky je možné podať aj vo formáte MP4.

Multimediálna ochranná známka

Multimediálna ochranná známka sa skladá alebo jej súčasťou je kombinácia obrazu a zvuku.

OZ EÚ č. 018140429

OZ EÚ č. 018558941

OZ EÚ č. 018751555

Holografická ochranná známka

Holografická ochranná známka obsahuje prvky s holografickými znakmi.

OZ EÚ č. 017993401

OZ EÚ č. 012383171

 

Článok zverejnený: 28.05.2024

Obsah tohto článku slúži len na informačné účely, nepredstavuje poskytovanie právnych služieb a nemožno sa naň spoliehať ako na právne poradenstvo.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law