Zmluvy s dodávateľmi a zákazníkmi

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pri nastavovaní ich zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi. Mojím cieľom pri poskytovaní (nielen) tohto poradenstva je porozumenie potrebám a špecifikám vášho podnikania, ako aj vašej motivácii pre uzavretie a plnenie zmluvy, ktoré mi umožní spoľahlivo zmluvne predvídať podstatné riziká, ktorým by ste mohli čeliť po uzavretí zmluvy.

Vybrané projekty z oblasti zmlúv s dodávateľmi a zákazníkmi, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Právny audit vzorov zmlúv

Používate rokmi osvedčené vzory zmlúv? Ale asi nestíhate sledovať zmeny zákonov a rozhodovacej praxe súdov. Zastarané znenia zmlúv môžu predstavovať časované bomby. Nechajte si ich odo mňa poriadne skontrolovať, aby ste potom nemuseli počítať škody.

Rámcová zmluva

Receptom na úspešnú dlhodobú obchodnú spoluprácu je vzájomná dôvera a jasne stanovené pravidlá. Dobre nastavená rámcová zmluva vám ušetrí veľa nedorozumení, nervov či behaní po súdoch, keď veci naberú iný smer, než ste si pôvodne predstavovali.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 

Ako bezbolestne uzatvárať zmluvné vzťahy so stovkami zákazníkov? Riešením sú VOP. Pripravím Vám zrozumiteľné a praktické VOP. Alebo už máte VOP, ale nie ste si istý ich súčasným znením? Dajte svoje podnikanie do súladu so zákonom, nechajte si svoje VOP skontrolovať a predídete problémom so zákazníkmi či úradmi.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomôžem v oblasti zmlúv s dodávateľmi a zákazníkmi

  • poradenstvo v predzmluvných vzťahoch
  • príprava a negociácia rozmanitej zmluvnej dokumentácie s obchodnými partnermi
  • poradenstvo dodávateľom v oblasti ochrany spotrebiteľov
  • príprava a negociácia dodatkov, zabezpečovacej a inej právnej dokumentácie k existujúcim zmluvám
  • poradenstvo ohľadne rizík v existujúcich zmluvných vzťahoch a opatrení na ich odstránenie alebo zmiernenie

Vybrali ste si? Alebo ešte nie a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law