Zamestnanci

Svojim klientom - zamestnávateľom poskytujem právne poradenstvo v bežnej pracovnoprávnej agende, od prípravy pracovnej zmluvy až po asistenciu pri ukončovaní pracovného pomeru. Ponúkam praktické riešenia vychádzajúce z mojich viacročných skúseností v tejto oblasti.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Pracovná zmluva

Či už potrebujete pripraviť nové alebo upraviť existujúce, nastavím vaše pracovné zmluvy tak, aby boli v súlade so Zákonníkom práce a zároveň reflektovali vaše potreby a špecifiká vášho podnikania.

Konzultácie v oblasti pracovného práva

Potrebujete prekonzultovať právne aspekty napr. skúšobnej doby, výpovedných dôvodov, odstupného, konkurenčnej doložky alebo zodpovednosti v pracovnoprávnych vzťahoch? Ozvite sa mi, odpoviem na vaše otázky a, v prípade záujmu, pripravím potrebnú dokumentáciu.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomôžem v oblasti pracovnoprávnych vzťahov

  • príprava pracovného poriadku a iných interných predpisov zamestnávateľa
  • poradenstvo v súvislosti s plánovanými organizačnými zmenami zamestnávateľa
  • poradenstvo ohľadne ukončovania pracovného pomeru
  • asistencia alebo zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch so zamestnancami

Vybrali ste si? Alebo ešte nie a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law