Vybrané projekty z oblasti zmlúv s dodávateľmi a zákazníkmi

Online poskytovanie finančných služieb

právne poradenstvo významnej slovenskej leasingovej spoločnosti ohľadne možnosti online poskytovania jej služieb úverového alebo leasingového financovania svojim klientom

Online uzatváranie hromadnej zmluvnej dokumentácie

právne poradenstvo významnej slovenskej leasingovej spoločnosti pri hľadaní možností online uzatvárania hromadnej zmluvnej dokumentácie s jej obchodnými partnermi, a to vrátane prípravy neštandardnej zmluvnej dokumentácie, ktorá má byť používaná pri takomto hromadnom uzatváraní zmlúv

Plnenie zmluvy o dielo

právne poradenstvo poprednej zahraničnej priemyselnej skupine špecializujúcej sa na výstavbu komplexných projektov ohľadne právnych záležitostí týkajúcich sa jej účasti v konzorciu so slovenským partnerom na účely plnenia zmluvy o dielo uzatvorenej na základe výsledku verejnej súťaže

Úprava všeobecných obchodných podmienok

právne poradenstvo poprednému slovenskému predajcovi elektroinštalačného materiálu a svietidiel pri úprave všeobecných obchodných podmienok vrátane reklamačného poriadku jeho internetového obchodu

Revízia globálnych obchodných podmienok

právne poradenstvo významnému európskemu výrobcovi obuvi pri revízii jeho globálnych obchodných podmienok na účely online predaja jeho produktov na Slovensku

Revízia globálnych obchodných podmienok

právne poradenstvo globálnemu výrobcovi a predajcovi luxusného oblečenia pri revízii jeho globálnych obchodných podmienok na účely online predaja jeho produktov na Slovensku