Vybrané projekty z oblasti zlúčení a akvizícií

Zlúčenie spoločností

komplexné právne poradenstvo poprednému prevádzkovateľovi siete kín pri zlúčení akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným v rámci skupiny klienta

Rozdelenie spoločnosti

komplexné právne poradenstvo významnej slovenskej holdingovej spoločnosti pri rozdelení akciovej spoločnosti patriacej do skupiny klienta za účelom reorganizácie jej aktivít

Odchod zo slovenského trhu

právne poradenstvo významnej európskej skupine poskytujúcej telekomunikačné služby v súvislosti s jej predtransakčnou reorganizáciou a následným predajom jej slovenskej dcérskej spoločnosti v rámci cezhraničnej akvizičnej transakcie

Odchod zo spoločnosti

komplexné právne poradenstvo zahraničnému investorovi pri predaji celého svojho podielu v jednej zo spoločností, do ktorých investoval na Slovensku

Nadobudnutie vybraných aktív

komplexné právne poradenstvo významnej globálnej farmaceutickej skupine pri nadobudnutí vybraných aktív na Slovensku od inej významnej globálnej farmaceutickej skupiny

Nadobudnutie časti podniku

komplexné právne poradenstvo globálnej skupine pôsobiacej v oblasti výroby, predaja a prenájmu digitálnych fotoaparátov a príslušenstva pri nadobudnutí slovenskej časti podniku od lokálnej právnej štruktúry inej významnej globálnej skupiny pôsobiacej v rovnakej oblasti

Akvizícia spoločnosti

komplexné právne poradenstvo slovenskej holdingovej spoločnosti pri nadobudnutí spoločnosti poskytujúcej autorizovaný predaj a servis motorových vozidiel určitej značky vrátane prípravy oznámenia koncentrácie na Protimonopolný úrad SR

Úplné nadobudnutie spoločnosti

komplexné právne poradenstvo zahraničnej softvérovej spoločnosti pri nadobudnutí zvyšného menšinového podielu v dcérskej slovenskej spoločnosti vrátane negociácií o transakčnej dokumentácii reflektujúcej práva duševného vlastníctva v súvislosti s vývojom softvéru

Vstup investora do spoločnosti

komplexné právne poradenstvo zahraničnej investičnej spoločnosti pri kapitálovom vstupe a nadobudnutí menšinového podielu v slovenskej spoločnosti prevádzkujúcej spravodajský internetový portál