Vybrané projekty z oblasti nehnuteľností

Prenájom administratívnych priestorov

komplexné právne poradenstvo zahraničnej IT skupine v súvislosti s prenajatím administratívnych priestorov pre jej slovenskú dcérsku spoločnosť

Prenájom priestorov pre reštauráciu

komplexné právne poradenstvo významnej slovenskej spoločnosti podnikajúcej v gastrosektore v súvislosti s prenajatím priestorov v obchodnom centre na účely prevádzky reštaurácie

Rekonštrukcia budovy školy

právne poradenstvo zriaďovateľovi školy pri nastavení zmluvných podmienok so zhotoviteľom v súvislosti s rekonštrukciou budovy školy

Predaj výrobnej haly a priľahlých pozemkov

komplexné právne poradenstvo významnej slovenskej holdingovej spoločnosti pri predaji výrobnej haly a priľahlých pozemkov patriacich jej dcérskym spoločnostiam

Predaj administratívnej budovy a nadzemnej garáže

komplexné právne poradenstvo významnej európskej developerskej skupine pôsobiacej v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností pri predaji administratívnej budovy a nadzemnej garáže

Predaj pozemkov v priemyselnom parku

komplexné právne poradenstvo globálnej skupine aktívnej v oblasti priemyselných inštalácií a priemyselných / projektových relokácií pri predaji jej pozemkov v priemyselnom parku

Rozširovanie skladových a výrobných priestorov

komplexné právne poradenstvo poprednej slovenskej spoločnosti aktívnej v oblasti technológie trieskového obrábania pri nadobudnutí nehnuteľností v súvislosti s rozširovaním jej skladových a výrobných priestorov

Nadobudnutie nehnuteľností pre rezidenčný projekt

komplexné právne poradenstvo významnej európskej developerskej skupine pôsobiacej v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností pri nadobudnutí pozemkov, inžinierskych sietí a infraštruktúry s cieľom ďalšieho rozvoja rezidenčného územia