Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí

Vstup na slovenský trh

komplexné právne poradenstvo globálnej skupine pôsobiacej v oblasti očnej starostlivosti pri vstupe na slovenský trh a založení lokálnej právnej štruktúry

Vstup na slovenský trh

komplexné právne poradenstvo globálnej skupine pôsobiacej v oblasti výroby, predaja a prenájmu digitálnych fotoaparátov a príslušenstva pri vstupe na slovenský trh a založení lokálnej právnej štruktúry

Zvýšenie základného imania

komplexné právne poradenstvo poprednému slovenskému predajcovi elektroinštalačného materiálu a svietidiel pri zvyšovaní jeho základného imania

Odmeňovanie členov orgánov

právne poradenstvo významnej slovenskej holdingovej spoločnosti pri príprave štúdie uskutočniteľnosti vybraných variantov odmeňovania členov orgánov spoločností patriacich do skupiny klienta a následná príprava korporátnej dokumentácie na základe klientom zvoleného variantu

Reorganizácia vlastníckej štruktúry

komplexné právne poradenstvo majoritnému spoločníkovi pri reorganizácii vlastníckej štruktúry v poprednej slovenskej spoločnosti aktívnej v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát, a to vrátane nastavenia zmluvných a zabezpečovacích vzťahov s financujúcou bankou

Výkon práv akcionárov

právne poradenstvo slovenskej spoločnosti prevádzkujúcej verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v otázkach korporátneho práva, najmä súvisiacich s výkonom práv jej akcionárov a úpravou zakladateľských dokumentov spoločnosti

Vzťahy medzi spoločníkmi

právne poradenstvo slovenskej holdingovej spoločnosti, ako väčšinovému spoločníkovi, pri nastavovaní vzťahov v jej dcérskej spoločnosti s menšinovými spoločníkmi vrátane prípravy komplexnej dohody spoločníkov (SHA)

Spoločný podnik

právne poradenstvo významnej európskej developerskej skupine pôsobiacej v oblasti priemyselných nehnuteľností pri vytváraní spoločného podniku na Slovensku so zahraničnou investično-developerskou skupinou za účelom výstavby priemyselného parku

Spoločný podnik

právne poradenstvo slovenskej investično-developerskej spoločnosti pri vytváraní spoločného podniku s finančným investorom na vybudovanie a prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia