Vybrané projekty z oblasti duševného vlastníctva a IT

Tvorba webstránky pre internetový obchod

komplexné právne poradenstvo poprednému slovenskému predajcovi elektroinštalačného materiálu a svietidiel pri uzavretí zmluvy na vytvorenie webstránky pre jeho internetový obchod, reflektujúcej práva duševného vlastníctva pri tvorbe a prevádzke webstránky

Licencia k ochranným známkam

komplexné právne poradenstvo majiteľovi trhovo hodnotných ochranných známok pri nastavení licenčných podmienok s užívateľom týchto ochranných známok vrátane negociácií o zabezpečovacej dokumentácii k poskytnutým licenciám

Distribúcia a užívanie softvérového riešenia

komplexné právne poradenstvo poprednej slovenskej spoločnosti aktívnej v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát pri nastavení zmluvných vzťahov s distribútormi jej softvérového riešenia pre inventarizáciu majetku, ako aj licenčných podmienok s konečnými užívateľmi tohto softvérového riešenia

Dynamický biometrický podpis

právne poradenstvo významnej slovenskej leasingovej spoločnosti ohľadne vybraných právnych aspektov a rizík súvisiacich s podpisovaním zmlúv prostredníctvom dynamického biometrického podpisu

Spustenie a prevádzka blockchain platformy

komplexné právne poradenstvo zahraničnej IT skupine v súvislosti so spustením a prevádzkou decentralizovanej blockchain platformy, ktoré zahŕňalo široké spektrum otázok aj z oblasti autorského práva a práva informačných technológií

VAR distribúcia blockchain softvérových riešení

komplexné právne poradenstvo zahraničnej IT skupine pri príprave zmluvnej dokumentácie pre tzv. VAR distribúciu (value-added reseller) softvérových riešení fungujúcich na decentralizovanej blockchain platforme vyvinutej klientom

Spoločný vývoj technológie blockchain

komplexné právne poradenstvo zahraničnej IT skupine pri príprave zmluvnej dokumentácie na vstup do rôznych foriem spolupráce, partnerstiev a spoločných podnikov na účely vývoja technológie blockchain