Register partnerov verejného sektora

Pre svojich klientov, partnerov verejného sektora, plním povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušného zákona o registri partnerov verejného sektora.

Návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) nie je oprávnený podať sám podnikateľ - partner verejného sektora, ale zápis sa musí vykonať prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby, za ktorú sa považuje aj advokát. Ak sa napríklad spoločnosť podnikajúca so štátom potrebuje zapísať do RPVS, musí najskôr uzavrieť písomnú dohodu s oprávnenou osobou (napríklad s advokátom). Až po uzavretí takejto dohody vykonáva oprávnená osoba pre partnera verejného sektora všetky zákonom stanovené úkony týkajúce sa RPVS.

Pri plnení povinností oprávnenej osoby poskytujem pre partnerov verejného sektora najmä nasledovné služby:

  • identifikácia konečného užívateľa výhod
  • podanie návrhu na zápis do RPVS
  • pravidelné overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zákonom stanovených prípadoch a lehotách
  • podávanie návrhov na zápis zmeny údajov zapísaných v RPVS
  • poradenstvo ohľadne zákonných povinností súvisiacich s RPVS
  • podanie návrhu na výmaz z RPVS

Máte záujem o moje služby v súvislosti s RPVS? Kontaktujte ma

Telefonát ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Ak vaša právna záležitosť spadá do oblasti riešenia obchodných sporov, prosím, neváhajte mi zavolať na +421 940 622 863. Nižšie si dokonca môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo Videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Ak vaša právna záležitosť spadá do oblasti riešenia obchodných sporov, nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne tejto vašej právnej záležitosti.