Odmena za právne služby

Pri niektorých právnych službách mám priamo uvedený cenník s fixnou odmenou.

Pri ostatných právnych službách sa s vami dohodnem na odmene vždy pred začatím poskytovania platených právnych služieb, a to jedným z nasledovných spôsobov:

  • v jednoduchších prípadoch na fixnej odmene za úplné vybavenie veci; a
  • pri dlhšie trvajúcich (napr. zastupovanie v sporových veciach) alebo právne komplikovanejších zadaniach na hodinovej odmene (t.j. počet hodín účelne vynaložených na vybavenie veci x hodinová sadzba). Hodinová sadzba je 100,- EUR (ak poskytnuté právne služby nepresiahnu 10 hod. za daný kalendárny mesiac) alebo 85,- EUR (ak poskytnuté právne služby presiahnu 10 hod. za daný kalendárny mesiac).

P. S.: Podnikateľom podnikajúcim kratšie ako 4 roky poskytujem 15% zľavu z hodinových sadzieb.

Máte záujem o cenovú ponuku? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law