Obchodné spory

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pri riešení ich obchodných sporov, v rámci ktorého zabezpečujem efektívne vymáhanie nezaplatených faktúr alebo zmluvných pokút, ako aj posudzujem zložitejšie obchodné spory a navrhujem ich optimálne riešenia. Viem, že súdny spor je väčšinou dlhý, drahý a jeho výsledok je náročné predvídať, preto sa vždy najprv snažím o zmierlivé riešenie sporu. Ak však predsa len dôjde až k podaniu žaloby, budem sa za vás biť aj v súdnej sieni.

Pozrite sa, s čím vám pomôžem v oblasti riešenia obchodných sporov

  • analýza skutkového stavu vrátane dôkaznej situácie a odporučenie optimálneho postupu riešenia sporu
  • asistencia alebo zastupovanie pri rokovaniach o mimosúdnom riešení sporu
  • poradenstvo v otázkach súdneho alebo rozhodcovského konania
  • zastupovanie v obchodných súdnych sporoch pred všeobecnými súdmi
  • zastupovanie v konaniach pred rozhodcovskými súdmi
  • zastupovanie v exekučnom konaní

Vybrali ste si? Kontaktujte ma

Telefonát ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Ak vaša právna záležitosť spadá do oblasti riešenia obchodných sporov, prosím, neváhajte mi zavolať na +421 940 622 863. Nižšie si dokonca môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo Videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Ak vaša právna záležitosť spadá do oblasti riešenia obchodných sporov, nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne tejto vašej právnej záležitosti.