Nehnuteľnosti

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo najmä pri nadobúdaní, predaji a prenájme nehnuteľností, vrátane ich financovania.

Vybrané projekty z oblasti nehnuteľností, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Z čoho najčastejšie vznikajú problémy pri prevode nehnuteľností? Z použitia vzoru kúpnej zmluvy zadarmo stiahnutého z internetu. Nechajte si zmluvu pripraviť alebo zrevidovať od odborníka, ktorý presne vie, čomu je potrebné venovať pozornosť, aby vás po podpise zmluvy už nič neprekvapilo.

Nájomná zmluva

Vyhnite sa naťahovačkám o zvyšovaní nájomného alebo o úhradách za vykonané opravy, či dokonca nečakanej výpovedi. Pripravím vám zrozumiteľnú a praktickú nájomnú zmluvu predvídajúcu všetky situácie, ktoré nastávajú v nájomnom vzťahu.

Stavba / rekonštrukcia budovy

Väčšina stavieb alebo rekonštrukcií budov sa nezaobíde bez problémov. Minimalizovať nedorozumenia či iné komplikácie a ich dôsledky môžete aj vďaka správne nastavenej zmluve o dielo. Pomôžem vám s prípravou takejto zmluvy, aby ste mali stavbu alebo rekonštrukciu budovy pod kontrolou.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomôžem v oblasti nehnuteľností

  • preverenie právneho stavu nehnuteľností
  • príprava a negociácia kompletnej dokumentácie súvisiacej s prevodom alebo prenájmom nehnuteľností
  • asistencia pri vyjednávaní úverovej dokumentácie s financujúcimi bankami
  • poradenstvo pri zriaďovaní a výkone záložných práv k nehnuteľnostiam
  • poradenstvo v oblasti vecných bremien
  • poradenstvo v súvislosti s reklamáciami vád nehnuteľností
  • poradenstvo pre realitné kancelárie
  • asistencia alebo zastupovanie v katastrálnom konaní
  • asistencia alebo zastupovanie v sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

Vybrali ste si? Alebo ešte nie a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law