Nehnuteľnosti

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo najmä pri nadobúdaní, predaji a prenájme nehnuteľností, vrátane ich financovania.

Vybrané projekty z oblasti nehnuteľností, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

Z čoho najčastejšie vznikajú problémy pri prevode nehnuteľností? Z použitia vzoru kúpnej zmluvy zadarmo stiahnutého z internetu. Nechajte si zmluvu pripraviť alebo zrevidovať od odborníka, ktorý presne vie, čomu je potrebné venovať pozornosť, aby vás po podpise zmluvy už nič neprekvapilo.

Nájomná zmluva

Vyhnite sa naťahovačkám o zvyšovaní nájomného alebo o úhradách za vykonané opravy, či dokonca nečakanej výpovedi. Pripravím vám zrozumiteľnú a praktickú nájomnú zmluvu predvídajúcu všetky situácie, ktoré nastávajú v nájomnom vzťahu.

Stavba / rekonštrukcia budovy

Väčšina stavieb alebo rekonštrukcií budov sa nezaobíde bez problémov. Minimalizovať nedorozumenia či iné komplikácie a ich dôsledky môžete aj vďaka správne nastavenej zmluve o dielo. Pomôžem vám s prípravou takejto zmluvy, aby ste mali stavbu alebo rekonštrukciu budovy pod kontrolou.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomôžem v oblasti nehnuteľností

 • preverenie právneho stavu nehnuteľností
 • príprava a negociácia kompletnej dokumentácie súvisiacej s prevodom alebo prenájmom nehnuteľností
 • asistencia pri vyjednávaní úverovej dokumentácie s financujúcimi bankami
 • poradenstvo pri zriaďovaní a výkone záložných práv k nehnuteľnostiam
 • poradenstvo v oblasti vecných bremien
 • poradenstvo v súvislosti s reklamáciami vád nehnuteľností
 • poradenstvo pre realitné kancelárie
 • asistencia alebo zastupovanie v katastrálnom konaní
 • asistencia alebo zastupovanie v sporoch týkajúcich sa nehnuteľností

Cenník vybraných služieb

1. Fixná odmena za prípravu návrhu štandardizovanej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť bez bankového financovania, obsahom ktorého budú iba zákonom vyžadované náležitosti k prevodu nehnuteľnosti … 99,- EUR

2. Fixná odmena za prípravu návrhu kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť na mieru vrátane jedného (1) kola doplnenia prípadných pripomienok:

 • pri hodnote nehnuteľnosti do 100.000,- EUR … 199,- EUR
 • pri hodnote nehnuteľnosti od 100.001,- EUR do 200.000,- EUR … 249,- EUR
 • pri hodnote nehnuteľnosti od 200.001,- EUR do 300.000,- EUR … 299,- EUR
 • pri hodnote nehnuteľnosti od 300.001,- EUR do 400.000,- EUR … 349,- EUR

3. Fixná odmena za revíziu existujúceho návrhu kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť vrátane jednej (1) hodiny konzultácií:

 • pri hodnote nehnuteľnosti do 100.000,- EUR … 299,- EUR
 • pri hodnote nehnuteľnosti od 100.001,- EUR do 200.000,- EUR … 349,- EUR
 • pri hodnote nehnuteľnosti od 200.001,- EUR do 300.000,- EUR … 399,- EUR
 • pri hodnote nehnuteľnosti od 300.001,- EUR do 400.000,- EUR … 449,- EUR

4. Fixná odmena za prípravu návrhu darovacej zmluvy na nehnuteľnosť … 99,- EUR

5. Fixná odmena za prípravu návrhu darovacej zmluvy na nehnuteľnosť vrátane zriadenia vecného bremena doživotného užívania … 149,- EUR

Doplnková služba:

 • Fixná odmena za podanie elektronického návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (vrátane prípadnej zaručenej konverzie listinných dokumentov) … 29,- EUR

Vybrali ste si? Rezervujte si svoju úvodnú konzultáciu

Telefonická konzultácia ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne vašej právnej záležitosti.

P. S.: Ak by sme sa aj nedohodli na spolupráci po úvodnej konzultácii, budete po nej o krok bližšie k vyriešeniu vašej záležitosti.

Alebo ste si ešte nevybrali a potrebujete viac informácií? Kontaktujte ma

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law

Newsletter - aby ste ostali v obraze

Raz za čas posielam newsletter (občasník) s právnymi novinkami a zaujímavosťami relevantnými pre podnikanie. V prípade záujmu sa neváhajte prihlásiť na jeho odber.