E-shopy a ochrana spotrebiteľa od 01.07.2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa a novela Občianskeho zákonníka účinná od 01.07.2024 prináša mnoho zmien, ktoré je potrebné preklopiť aj do obchodných podmienok a na webstránku vášho e-shopu.

Dajte svoje e-commerce podnikanie do súladu s novou reguláciou ochrany spotrebiteľa a predíďte nepríjemnostiam so zákazníkmi či pokutám od Slovenskej obchodnej inšpekcie. Nižšie uvádzam niekoľko tipov, ako na to.

1. Aktualizujte zverejnené obchodné podmienky e-shopu so zameraním na:

 • Nová terminológia - obchodník, vec s digitálnymi prvkami, digitálny obsah, digitálna služba, digitálne plnenie, spotrebiteľská záruka a pod.
 • Odkazy na právne predpisy - nový zákon nahrádza viaceré doteraz platné zákony v oblasti ochrany spotrebiteľa
 • Podmienky odstúpenia od zmluvy
 • Podmienky popredajného servisu
 • Spôsob zabezpečenia autenticity recenzií produktov
 • Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

2. Aktualizujte zverejnené reklamačné podmienky e-shopu so zameraním na:

 • Existencia a dĺžka trvania zodpovednosti obchodníka za vady - zákonná a spotrebiteľská záruka
 • Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby

3. Aktualizujte nastavenie reklamačného procesu e-shopu so zameraním na:

 • Všeobecné a dohodnuté požiadavky na tovar
 • Nová koncepcia zodpovednosti obchodníka za vady - dôkazné bremeno, výluka pri smart zariadeniach
 • Písomné potvrdenie o vytknutí vady
 • Postupnosť nárokov z vád tovarov a služieb
 • Zrušenie zákonnej požiadavky na vyhotovenie odborného posúdenia pre zamietnutie reklamácie uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru pri zmluvách uzavretých od 01.07.2024

4. Aktualizujte webstránku e-shopu so zameraním na:

 • Uvedenie skutočných a zastihnuteľných kontaktných údajov - princíp efektívnej komunikácie
 • Doplnenie údajov o predávaných smart zariadeniach a digitálnych plneniach - funkčnosť, kompatibilita a interoperabilita
 • Uvádzanie zľavnenej ceny tovaru spolu s jej najnižšou cenou za posledných 30 dní - aj v reklamných materiáloch

Článok zverejnený: 05.07.2024

Obsah tohto článku slúži len na informačné účely, nepredstavuje poskytovanie právnych služieb a nemožno sa naň spoliehať ako na právne poradenstvo.

V prípade záujmu o poradenstvo v oblasti ochrany spotrebiteľa ma neváhajte kontaktovať

Telefonicky ...

... alebo e-mailom

robert@petran.law