Korporátne záležitosti

Svojim klientom poskytujem právne poradenstvo pre každú fázu života obchodnej spoločnosti, od výberu vhodnej právnej formy a predmetov činnosti, cez jej založenie, úpravu vnútorných pomerov, zmeny v spoločnosti, až po zrušenie a zánik.

Vybrané projekty z oblasti korporátnych záležitostí, na ktorých som sa podieľal, si môžete v prípade záujmu pozrieť TU.

Ktoré právne služby z tejto oblasti si klienti pýtajú najčastejšie?

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO)

Založenie SRO sprevádza množstvo papierovačiek. Nechajte to na mňa a začnite podnikať bez obáv z predchádzajúcich dlhov a iných rizík ready-made spoločností. Okrem iného vám pomôžem aj správne nastaviť vzťahy medzi orgánmi SRO, aby ste predišli problémom v budúcnosti, a poradím vám ohľadne vašich zákonných povinností.

Zmluva o výkone funkcie konateľa v SRO

Nastavte si správne vzťahy medzi SRO a jej štatutárnym orgánom tak, aby sa ani jedna strana nevystavovala zbytočným rizikám a nezanedbávala žiadne svoje povinnosti. Napríklad, vedeli ste, že ak medzi SRO a konateľom nie je písomne dohodnutá otázka jeho odmeňovania, konateľ má právo na obvyklú odplatu, pričom zákon stanovuje len základné pravidlá spôsobu jej výpočtu?

Dohoda spoločníkov / Akcionárska zmluva

Nie vždy je postačujúce, keď vzťahy medzi spoločníkmi/akcionármi upravujú iba strohé zakladateľské dokumenty. Najmä zakladatelia spoločností často svorne tvrdia, že prípadné nezhody prekonajú diskusiou a dohodou. V mojej praxi som sa už veľakrát stretol s opakom. Pomôžem vám správne nastaviť vzťahy s ostatnými spoločníkmi, aby ste vzájomné nezhody nemuseli riešiť až súdnou cestou.

Pozrite sa, s čím ďalším vám pomôžem v oblasti korporátnych záležitostí

 • založenie aj inej formy spoločnosti a jej zápis do obchodného registra
 • získavanie podnikateľských oprávnení
 • zmeny zakladateľských dokumentov a stanov
 • zmeny štatutárnych orgánov
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • príprava dokumentácie súvisiacej s konaním valného zhromaždenia
 • úprava vzťahov medzi spoločnosťou a členmi jej orgánov 
 • úprava vzťahov medzi spoločnosťami v rámci holdingu
 • poradenstvo v oblasti spoločných podnikov (joint ventures)
 • poradenstvo v situáciách úpadku, hroziaceho úpadku alebo iných ťažkostí spoločnosti
 • zrušenie, likvidácia, a výmaz spoločnosti z obchodného registra

Vybrali ste si? Kontaktujte ma

Telefonát ...

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Ak vaša právna záležitosť spadá do oblasti korporátnych záležitostí, prosím, neváhajte mi zavolať na +421 940 622 863. Nižšie si dokonca môžete rezervovať presný čas, kedy vám zavolám ohľadne vašej právnej záležitosti.

... alebo Videohovor

Úvodná konzultácia je bezplatná a nezáväzná. Ak vaša právna záležitosť spadá do oblasti korporátnych záležitostí, nižšie si môžete rezervovať úvodnú online konzultáciu ohľadne tejto vašej právnej záležitosti.